Yin en Yang

Yin en yang zijn de twee tegengestelde krachten. Yin en Yang zijn geen absolute grootheden; zoals goed en kwaad. Onze buitenkant is Yang (actief, mannelijk, agressief en sociaal onverschillig) en onze binnenkant is Yin (passief, vrouwelijk, ontvankelijk en sociaal voelend). Binnen en buiten zijn intens met elkaar verbonden. Voordurend stroomt er energie over en weer. Deze energiestroom wordt Qi genoemd. Qi brengt geluk en levenskracht met zich mee. Als deze energiestroom geblokkeerd wordt, dan brengt dat stagnatie en en ziekten met zich mee. Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde is iedere toestand in het universum een direct gevolg van een energetische balans (Qi) of van een verstoring tussen Yin en Yang.

Uitgangspunten Yin en Yang

  • alles heeft zowel een Yin als een Yang kant;
  • Yin of Yang komen pas tot hun recht wanneer zaken vergeleken worden;
  • Yin en Yang zijn altijd onderling afhankelijk;
  • Yin en Yang kunnen in elkaar over gaan. 

De juiste balans

Het Yin/Yang-symbool staat bekend als hét symbool voor evenwicht, harmonie en gelijkheid. Tegenstellingen als warm en koud, jong en oud, dik en dun, en groot en klein vullen elkaar volledig aan. Het evenwicht komt voort uit de strijd tussen die twee uitersten waarbij er geen winnaar kan zijn, omdat de natuur (de Tao) in het hart van beide tegenstellingen een deel van de ander heeft gelegd. Aan de rand zijn de tegenstellingen groot, maar als je van de rand naar de kern gaat zul je het andere gebied vinden, waardoor er geen tegen strijdigheden meer bestaan. De man moet zijn Yin of vrouwelijke pool in zichzelf toelaten en de vrouw moet hetzelfde doen met haar Yang of mannelijke pool. En beiden moeten in zichzelf zoeken naar het juiste evenwicht. Wanneer deze beide polen in evenwicht verkeren, is er lichamelijke balans.

Yin: naar binnen gericht en gevoelig

Yin naar binnen gericht en gevoelig, intelligent, onafhankelijk, eenzelvig, ontvankelijk, spiritueel, introvert, bedachtzaam, stabiel, opstandig, eigenwijs, vasthoudend, rustig.

Yang naar buiten gericht en actief

Gezellig, optimistisch, praktisch, hartstochtelijk, materialistisch, zelfverzekerd, behoudend, gezond, egocentrisch, wisselvallig, naïef, wantrouwend, actief, serieus, jaloers.

Teveel of te weing Yin of Yang

Meer of minder Yin of Yang:  Bij een tekort aan Yin wordt je mager, zenuwachtig en afwezig. Een overmaat aan Yin geeft waterophopingen in het lichaam, verstopte bronchiën, cellulitis en oedeem. Bij een tekort aan Yang raak je oververmoeid en krijg je concentratieproblemen. Een teveel aan Yang zorgt voor een verhit lichaam en verhitte geest. Je hebt een kort lontje, loopt snel rood aan en bent hyperactief.

De Yin en Yang jaren

Ook de jaren worden ingedeeld in Yin en Yang. De Yin-jaren zijn goed om te studeren, om lekker thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn, voor reflectie en meditatie. De Yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen. Jaren met een even nummer zijn volgens sommige Chinese stromingen Yang en de oneven jaren zijn Yin.