Werkwijze

Voor je eerste consult wordt uitgebreid de tijd genomen, om een duidelijk beeld te krijgen van je klachten. Pas na aandachtig kijken en luisteren, kan een juiste diagnose gesteld worden, waarmee ik je vervolgens optimaal kan helpen.

Het blijkt niet altijd eenvoudig voor onze cliënten hun klachten te definiëren. Dat kan komen omdat de patiënt zich niet bewust is van wat er eigenlijk mogelijk is in de acupunctuur. Maar ook omdat klachten vaak de symptomen omschrijven en dit meestal niet de oorzaak van het probleem is. Vaak zie ik dat clienten bepaalde klachten of problemen eigenlijk al geaccepteerd hebben omdat ze denken dat dit hoort bij het proces van ouder worden en een behandeling zeer omslachtig dan wel onmogelijk zou zijn.

Met acupunctuur is een oplossing van je klachten vaak dichterbij dan gedacht.
Voordat ik een behandelplan opstel, worden klachten eerst grondig geanalyseerd. Daarbij wordt naast pols en tonganalyse, vaak ook de bloeddruk gemeten en indien nodig bij een vervolgconsult de ochtendurine op 10 punten gecontroleerd om eventuele ernstige onderliggende problemen op niergebied uit te sluiten.

Direct na het intake gesprek, wordt begonnen met de eerste behandeling, de start van het verhelpen van je klachten. De volgende afspraken bekijken en bespreken we samen eerst de vorderingen en aansluitend wordt je behandeld.