Polsdiagnose

Energetisch beeld

Door het voelen van de pols krijg ik een energetisch beeld van het lichaam. De slagader op de pols wordt ingedeeld in drie plaatsen waar op drie verschillende diepten de pols gevoeld wordt. Ik voel naar snelheid, regelmaat, diepte, breedte, lengte, amplitude en spanning in de polsslag en krijg zo een energetisch beeld van het lichaam. Zo heeft ook elk orgaan zijn eigen plaats op de pols waardoor het mogelijk is om een beeld te krijgen van de energetische toestand van de organen.

Beide polsen

De pols wordt zowel links als rechts gevoeld. Ik kijk of de pols oppervlakkig is (weinig druk geven met de vingers op de pols) of diep (veel druk geven). Hiernaast voel ik of de pols strak (gespannen) is, wiry (als een dunne draad) of vol is. In de Chinese Geneeskunde benoemen we hiermee de kwaliteit van de pols. De pols kan ook zwak of zelfs leeg zijn. Het verschil tussen deze twee is dat bij een lege pols, je niets meer voelt als je iets meer druk geeft, maar een zwakke pols wel voelbaar blijft. Daarnaast kan een pols dun zijn, wat zoveel inhoudt als dat de hoeveelheid en kwaliteit van het bloed te wensen over laat.

Strakke Pols

De polsslag voelt strak; alsof je een strak gespannen gitaarsnaar voelt. Dit is een teken van stagnatie van Qi. Het stroomt niet meer vrij door. Als je dit voelt, kan je gespannen zijn of licht geraakt.

Zwakke Pols

De pols voelt veel zwakker dan we mogen verwachten bij iemand met jouw postuur. We vergelijken deze dan ook altijd met de pols aan de andere zijde. Een zwakke pols betekent weinig energie.

Oppervlakkige Pols

Bij lichte druk voelen we de pols duidelijk, bij meer druk wordt hij steeds zwakker. In het midden is hij zwakker dan oppervlakkig. De Chinese Geneeskunde zegt dan dat de pols geen wortel heeft. Je voedende energie is zwak. Dit kun je merken aan vermoeidheid, vooral aan het eind van de dag of langere hersteltijd als je een keer slecht geslapen hebt. Een oppervlakkige pols komt ook veel voor bij een nieuwe verkoudheid of net ontstane griep. De pathogene (ziekmakende) factor zit dan nog in het externe van het lichaam en kan door middel van acupunctuur eruit gewerkt worden.

Maar de pols blijft een momentopname, het zegt iets over je energie op dit moment. Waar de tong een beeld geeft van de afgelopen periode, kan de pols van minuut op minuut anders zijn.