Moxatherapie

Een verwarmend kruid

Moxa therapie  is een oud onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Moxa, ook wel bijvoetkruid (artemisia vulgaris) genoemd, heeft een sterk verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Het ruwe kruid kan in pyramide-vormige torentjes (moxakegels) op de huid geplaatst worden (vaak op zout of een schijfje gember), een bol van losse moxa kan op de naald geplaatst worden om de naald zelf te verwarmen, een sigaar van moxa kan boven de huid of tegen een acupunctuurnaald gehouden worden of een moxalamp met soortgelijke verwarmende eigenschappen wordt gericht op de naalden om het lichaam te verwarmen. De warmte van de moxa dringt diep door tot in het acupunctuurpunt en zal daar de energie stroom stimuleren.
 

Extra energie

Moxa geeft extra energie aan de behandelde persoon, waardoor niet alleen de energieverdeling wordt beïnvloed, maar ook de energievoorziening. Deze laatste term heeft betrekking op het feit dat ieder mens doorgaans een bepaalde hoeveelheid energie tot zijn beschikking heeft, waarmee alle functies moeten worden uitgevoerd. Als die totale hoeveelheid te weinig is, zullen lichaamsfuncties minder goed uitgevoerd kunnen worden, of wordt energie afgepakt van andere functies: dus leidt gebrek aan energie tot problemen in de energieverdeling en dus ook tot Leegte klachten. Vooral bij mensen die van nature kouwelijk zijn, wordt moxa ervaren als een weldadige aanvulling op de behandeling. Daarnaast is het een onmisbare schakel in het herstel van bepaalde klachten. 

Aanvulling op de behandeling

Moxa is dus een aanvulling op een acupunctuurbehandeling. Moxa wordt gebruikt om de acupunctuurpunten te verwarmen waarbij de warmte van de moxa diep doordringt tot in de acupunctuurpunten en zal daar de energiestroom ofwel Qi in de meridianen stimuleren. 

De toepassing hangt af van de aard van de klacht. Met name bij klachten waar een vorm van koude, leegte of blokkade naar voren komt, of bij ernstige vermoeidheid, blessures (kneuzingen en verstuikingen) en gewrichtspijnen kan moxa een heilzame werking hebben. Bij aangezichtsverlamming of verlammingen door een herseninfarct wordt eigenlijk altijd moxa toegepast. Ik kijk dan ook altijd per persoon of moxa nodig is.

Stuitligging

Er is nog een heel belangrijke toepassing van moxa therapie: een stuitligging. Voorwaarde is wel dat de verloskundige of gynaecoloog heeft geconstateerd dat het kindje nog voldoende ruimte heeft om te draaien en nog niet is ingedaald. In de praktijk blijkt dit het meest succesvol tussen de 33ste en 35ste zwangerschapsweek. 90% van alle kindjes zullen alsnog draaien naar de cervixpositie, met het hoofdje naar beneden. 

Als je dan vanaf week 36 t/m 40 nog wekelijks een acupunctuurbehandeling zou nemen, dan kan ik je lichaam optimaal voorbereiden op een vlotte en natuurlijke bevalling. Dit geldt trouwens ook wanneer je baby al wel in de juiste positie ligt.

Daarnaast kan je met een gerichte acupunctuur behandeling zorgen dat de baarmoedermond sneller rijpt en dus indien de natuurlijke bevalling mag worden opgewekt, kan acupunctuur daar bij helpen. Fijn om te weten.