Kleurenacupunctuur

Hetzelfde als acupunctuur maar dan met een kleurenlicht ?

Om goed te kunnen begrijpen wat kleurenacupunctuur is, moeten we terug naar de acupunctuur uit de Traditionele Chinese Geneeswijze. Kleurenacupunctuur is in de bron een soortgelijke techniek als acupunctuur met naalden, alleen bij kleurenacupunctuur wordt gebruik gemaakt van een lichtpen om de acupunctuurpunten te stimuleren in plaats van met naalden zoals bij de reguliere acupunctuur. Daarnaast kunnen nog diverse kleuren ingezet worden die specifiek hun effect hebben bij bepaalde klachten. 

Wat is kleur ?

Licht is kleur. Licht is de oorsprong van elk leven. Zonder licht zou er geen leven mogelijk zijn. 
Elke kleur heeft een andere frequentie, een ander trillingsniveau of golflengte. Door middel van kleurenlicht kunnen wij die golflengte overdragen op acupunctuurpunten en via de meridianen de boodschap aan het lichaam doorgeven. Onze lichaamscellen communiceren namelijk via licht en trilling. Net zoals biologisch eten meer "licht" uitstraalt en een hoger trillingsniveau heeft dan niet-biologisch eten, kunnen wij ons beter voelen door het tekort aan een bepaalde kleur licht te compenseren. Dit kunnen wij doen door biologisch te gaan eten of bij gerichte klachten ook door bepaalde acupunctuurpunten met licht te doordringen. Licht gaat dan ook met lichtsnelheid door het lichaam, om in de hersenstam de hypothalamus en hypofyse aan te zetten tot actie om disbalansen op te lossen.

Hoe kan acupunctuur ook als pijnbestrijding werken?

Pijn is niet anders dan een indicatie van het lichaam dat de energiestroom geblokkeerd is. Zoals de Chinezen het uitleggen, kun je door het stimuleren van bepaalde acupunctuurpunten de oorzaak van de pijnklacht beïnvloeden (verstoord yin/yang evenwicht). Hierdoor is het pijnsignaal niet meer nodig en zal verdwijnen. Bij de Westerse uitleg van pijn bestrijden met acupunctuur is het een belangrijk gegeven dat enkele acupunctuurpunten je centrale zenuwstelsel prikkelen waardoor een, door je lichaam zelf gemaakte, morfine-achtige stof in je hersenen vrijkomt. Deze stof, endorfine genoemd, remt de prikkeloverdracht. Dit wil zeggen dat deze stof in feite een barrière vormt en ervoor zorgt dat de pijnprikkel je hersenen niet meer kan bereiken. Gevolg is dat je geen pijn meer voelt. Dit pijnstillende effect van de acupunctuur is heel bekend, in China worden er zelfs operaties uitgevoerd met enkel acupunctuur als verdoving.

Wat maakt kleurenacupunctuur effectief?

Door het behandelen van acupunctuurpunten met kleurenlicht zorg je voor een gecombineerde Oosters-Westerse behandeling. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van een tenniselleboog, ge je met stimulering van acupunctuurpunten de pijn en ontsteking verhelpen. Oosters gezien wordt de tenniselleboog veroorzaakt door een blokkade in de spieren en meridianen met als diepere oorzaak een verstoord yin/yang evenwicht. Deze blokkade verhelpen, zorgt voor pijnverlichting, maar het in balans brengen van het yin/yang evenwicht zorgt ervoor dat het probleem daadwerkelijk opgelost wordt en de patiënt niet meer bang hoeft te zijn voor herhaling van de klacht. Vaak merkt iemand direct al na de eerste behandeling dat de pijn minder wordt. Afhankelijk van de ernst van het probleem en de onderliggende verstoring, zal in de daarop volgende behandelingen de basis ook aangepakt worden. Door het daarnaast gebruiken van kleurenlicht komen er ook ontstekingsremmende stoffen in het lichaam vrij , zodat je ook op deze manier de oorzaak mede bestrijdt. Gebruikmaking van lichttechniek in de aloude Chinese acupunctuur zorgt ervoor dat klachten sneller en effectiever behandeld kunnen worden.

Daarnaast is Kleurenpunctuur ook zeer zinvol in het behandelen van kinderen. Niet alleen om de angst voor naaldjes te omzeilen, maar tevens omdat er met kleurenpunctuur zoals Peter Mandel dit ontwikkeld heeft, zeer gericht gewerkt kan worden om trauma's in brede zin, te helpen verwerken. Ik behandel vaak kinderen en ook volwassenen voor prenataal trauma's (emotionele verstoringen bij de conceptie, in de baarmoeder of bij de bevalling) maar ook trauma's in het latere leven (denk aan vroeger gepest zijn, of onzeker zijn, trauma van een groot verlies etc). Daarnaast kunnen met Kleurenpunctuur nog vele gerichte behandelingen gegeven worden, om de hersenhelften in balans te brengen, om maag/darm problemen te balanceren etc etc.

Ik maak in de kliniek gebruik van zowel Kleurenpunctuur als Lichttherapie, omdat ik sterk geloof in de kracht van licht in combinatie met de Acupunctuur.