Disclaimer Acupuncture Kliniek

Begripsomschrijving van deze disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • de gebruiker: de bezoeker van één van onze websites
  • de content: alle in onze websites aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal)

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de websites van Acupuncture Kliniek Arnhem

Door onze websites te bezoeken en de pagina's te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de diverse websites is door Acupuncture Kliniek Arnhem met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch aanvaardt Acupuncture Kliniek Arnhem geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

Acupuncture Kliniek Arnhem is niet verantwoordelijk voor content op de aan onze websites gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Acupuncture Kliniek Arnhem. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Mocht je van mening zijn aanspraak te kunnen maken op auteursrechten van content op onze website, neem dan contact met ons op. Indien je aanspraak ons inziens terecht is, dan zullen wij de betreffende content direct van onze website verwijderen.

Nadere informatie

Als je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met ons opnemen; zie hiervoor onze contactgegevens.