Privacy

Onze kliniek beschikt over een privacyreglement. Je kunt deze dowloaden vanuit de footer van deze website. Op verzoek kun je hiervan een exemplaar ontvangen; vraag ernaar tijdens een bezoek aan onze kliniek. Acupuncture heeft een eigen klachtencommissie, zoals voorgeschreven in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Als je een klacht hebt wil je dan contact met ons opnemen? Wij doen er alles aan om je vragen te beantwoorden en je klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Klachtenregeling

Wij bieden een klachtenregeling aan aan onze clienten. Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst en andere klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van de Nederlandse Patienten Vereniging. Het bieden van veilige behandeling en zorg voor onze clienten heeft de hoogste prioriteit voor de onze acupunctuur kliniek.

Veiligheidsbeleid

Onze medewerkers zijn getraind in het herkennen, melden en minimaliseren van de risico’s. Mocht jezelf onveilige situaties of incidenten willen melden, dan kun je deze doorgeven aan onze medewerkers of aan de directie van onze kliniek.