Privacy

Onze kliniek beschikt over een privacyreglement. Je kunt deze dowloaden vanuit de footer van deze website. Op verzoek kun je hiervan een exemplaar ontvangen; vraag ernaar tijdens een bezoek aan onze kliniek. Acupuncture heeft een eigen klachtencommissie, zoals voorgeschreven in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Als je een klacht hebt wil je dan contact met ons opnemen? Wij doen er alles aan om je vragen te beantwoorden en je klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Klachtenregeling

Wij bieden een klachtenregeling aan aan onze clienten. Wij zijn als Acupuncture Kliniek Arnhem aangesloten bij de Beroepsvereniging Zhong, die hele hoge kwaliteitseisen stelt aan haar leden. Wij vallen hiermee onder de KAB (Koepel Alternatieve Geneeswijzen). Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst en andere klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van de KAB . Het bieden van veilige behandeling en zorg voor onze clienten heeft de hoogste prioriteit voor de onze acupunctuur kliniek.

Veiligheidsbeleid

Ik ben getraind in het herkennen, melden en minimaliseren van de risico’s. Mocht jezelf onveilige situaties of incidenten willen melden, dan kun je deze uiteraard doorgeven. 

Bestuur Zhong

Daarnaast ben ik als acupuncturist tevens werkzaam als Algemeen Bestuurslid van beroepsvereniging Zhong om mede te zorgen dat therapeuten werkzaam in de disciplines van Chinese Geneeskunde binnen Nederland een hoge kwaliteit waarborgen om aangesloten te kunnen zijn bij Zhong.